top of page
image0.jpeg

MENTÁLNÍ TERAPIE
A KOUČINK

Spojitost psychiky s aktuálním stavem fyzického těla je již velmi známá a ověřená. Většina zdravotních potíží má svoje příčiny právě v psychosomatice. Jednou ze základních služeb, které Vám nabízíme je právě práce s myslí formou mentální terapie nebo koučinku.

Člověk je jednotou těla mysli a duše. Jedno ovlivňuje druhé a v případě celkového souladu nabýváme v životě zdraví a rovnováhu.


Žijeme ve světě, který nám neustále předkládá výzvy a zkoušky, na některé reagujeme rychle a instinktivně, na jiné s uvážením, s použitím známých vzorců nebo s úlekem improvizujeme a zaplavují nás emoce všech druhů a typů prožívání.


Další reakce jsou nevědomé, kdy si jen v rychlosti uvědomíme, že jsme udělali něco, co jsme nechtěli nebo naopak, vůbec jsme nebyli schopni udělat to, co jsme chtěli.

Mysl, emoce i tělo se vzájemně ovlivňují, myšlenky a emoce se nedělí na pozitivní a negativní. Když je pochopíme a naučíme se jim rozumět, stanou se z nich pro nás důležité informace, které nás podporují, varují i chrání. Tlukot srdce, změněný dech, chladný pot, sevřený žaludek a celkový neklid – to vše se v různých podobách objevuje, abychom se uchránili před nebezpečím, nebo nás ve stresu připravilo na heroický výkon. Jindy nás tyto pocity a informace vyděsí a přinutí hledat a léčit traumata, kterým jsme se léta snažili vyhýbat nebo jsme je vytěsnili hluboko do nevědomí, přestože tělo o nich ale stále ví.

Ať už se jedná o stres, strach, vztek, nespokojenost, závist, křivdu, smutek, vnímání okolí ve kterém se pohybujeme, důležitost a smysl našeho života - to všechno naše tělo dokonale vnímá a promítá do svého stavu, kdy nám v případě většího nesouladu dává najevo, že pro správné fungování je potřeba něco změnit. Můžeme mít pocit, že se naše vlastní tělo obrací proti nám a hatí naše plány a dosavadní způsob života. Opak je pravdou, tělo volá o pomoc a síla takového volání je přímo závislá na velikosti zranění mysli. Klidná a spokojená mysl působí pozitivně na naši psychiku a vysílá emoční informace mající přímý vliv na chemické procesy, které ovlivňují fungování našich orgánů, buněk, schopnosti samo léčení a celkový stav celého těla.
K dosažení skutečného a dlouhodobého zdraví je důležité věnovat pozornost mysli stejnou mírou jako fyzickému tělu.


Jak probíhá terapie?

Při terapii jste v relaxovaném stavu (nejedná se o hypnózu), jste stále při vědomí a přenášíte pozornost do těla, do pocitů, do vzpomínek a emocí, které často skrze následné  chemické procesy v těle nevědomky stojí za Vašimi nesoulady a zdravotními potížemi. V tomto stavu není důležité, co si o dané věci myslíte, ale co skutečně cítíte a jak reaguje Vaše tělo. Stává se, že klienti občas cítí bolesti, tlak, paralýzu atd., což je vítaný proces, aby mohlo následně dojít k uvolnění. Vzpomínky a potlačené emoce se uvolní z energetického centra a probíhají kontrolní procesy v těle. Dochází k uvolnění a rozproudění potlačených energií a emocí. Tyto procesy probíhají na buněčné úrovni což znamená, že buňky dostanou novou informaci a Vaše tělo nastartuje přirozený samo ozdravný proces. Přicházejí stavy uvolnění, radosti, klidu a pohody. Klienti většinou své po terapeutické stavy popisují tak, že cítí lehkost, mají nový náboj, energii atd. Každý tyto stavy vnímá jiným způsobem.

 


Jaký je ideální počet terapií?

Je důležité si uvědomit, že vážnější zdravotní problém, který začneme pociťovat a vnímat na fyzickém těle je výsledkem většinou několikaletého působení emocí a z nich vyplývajících chemických procesů. Obvykle je třeba absolvovat více terapií. Zvlášť u závažnějších zdravotních potíží. Jak si různé problémy postupně nabalujeme, tak dochází při práci k jejich postupnému očištění.
Počet terapií si stanovíme na vstupní konzultaci.
Doporučujeme odstup 14 dní mezi jednotlivými terapiemi. U větších zdravotních potíží je možné absolvovat jednotlivé terapie s odstupem po 1 týdnu, pokud to zdravotní stav dovolí.
Největší transformační přínos je v soustavnější práci.  Nelze očekávat, že během jedné terapie vyřešíme kompletně příčiny vážnějších zdravotních potíží.


Před a po terapii
Doporučujeme jíst lehkou stravu a nejlépe vynechat nikotin, kofein a alkohol. Tyto povzbuzující prostředky mohou snížit Vaši schopnost přístupu k silnějším emocím, které představují klíčovou část celého procesu. 
Po terapii je dobré vyhradit si určitý čas pro sebe. Hloubkový emoční proces zvyšuje hladinu aktivity na buněčné úrovni. Doporučujeme postarat se o tělo například koupelí, masáží, dopřát si klid nebo spánek.
Je nutné Vás upozornit, že v některých případech může dojít ke krátkodobému zhoršení stavu, což je naprosto v pořádku. Rozjíždějí se detoxikační procesy těla a mohou se začít objevovat další vzpomínky a emoce vážící se k danému problému. To je však dobré znamení a v některých případech je to součástí uzdravujícího procesu. Je to stav přechodný, trvající maximálně několik dnů. 

Ve většině případů je délka jedné terapie cca 2  až 2,5 hodiny.

bottom of page